logotyp

Mejerihantverk i världsklass

Hund

LÖFSTA SÄTERI

Löfsta Säteri har varit bebott sedan Uppland steg ur havet. I hagarna där djuren betar idag vilar ett flertal fornminnen som påminner om historien. Här finns bland annat ett gravfält med ett 70-tal järnåldersgravar. Vi har också en forntida brygga eller kaj som vikingarna använt i samband med skeppsfart på Hederviken vilken idag utgör gårdens östra gräns.

Förteckningar från 1600-talet visar att det då fanns fyra små gårdar på Löfsta. Den nuvarande huvudbyggnaden började dock byggas först i slutet av 1600-talet av adelsmannen Silvergren. Efter honom bebodde familjen Lohe ägorna innan gourmanden Bernt Otto Stackelberg tog över. Han in sin tur krävde en skicklig kokerska och anställde Cajsa Warg, som skulle bli Sveriges mest berömda kokboksförfattare genom tiderna. Det nuvarande köket i huvudbyggnaden är det samma som då och tanken är svindlande att det kanske var här som Cajsa provlagade sina recept till ” Hjelpreda I hushållningen för unga Fruentimber” samt myntade uttrycket ”man tager vad man haver”.

Efter Stackelberg köpte finske adelsmannen von Sass gården och rustar den ordentligt. Von Sass var barnlös varvid fosterdottern Elin och mågen Paul får ärva Löfsta. Paul med efternamnet Lamby var inte vem som helst utan son till tsaren Alexander II av Ryssland.

När Elin sålde ägorna på 1920-talet styckades gårdarna upp och Fredriksberg, Grindtorp med flera såldes för sig själva. Huvudgården Löfsta köptes av Frans Gustafsson som blev kvar till 1939. Efterföljaren fru Sundberg tog över och passade på att ge byggnader och hagar ett stort lyft. Hus byggdes, åkrar dikades och herrgården fick sitt nuvarande utseende. 1976 kom familjen Ivgren till Löfsta Herrgård som idag drivs av makarna Claes och Marie.